Veltruby

Obec Veltruby se nachází severozápadně od města Kolín v centru tzv. „Lužních lesů“. Zachovalé zbytky lužních lesů a zamokřených luk s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů jsou podle zákona o ochraně přírody maloplošná chráněná území.

O původu jména obce vypráví stará pověst, podle které kněžna Libuše, která se v těchto místech ztratila při lovu, velela „troubiti“ a dle toho byla zdejší osada nazvána Veltruby. Vesnice, o níž je první písemná zmínka z roku 1388, se skládá z historických částí. Západní část, nejblíže Labi, stojí na místě zaniklé vsi Jezeřany, která stávala u Labe a byla uváděna se dvěma dvory a s tvrzí. V husitských válkách ves zanikla a zůstal zachován pouze kostel a hřbitov. Východní část vznikla kolem velkého dvora s návsí, táhnoucí se až na východ ke státní silnici.

V současné době žije ve  Veltrubech  celkem 976 obyvatel. Dnešní zástavba obce je různorodá, tvořená převážně rodinnými domky, několika bytovkami, chalupami a zemědělskými usedlostmi. Dobré dopravní spojení (autobus, železnice) předurčuje obec k dalšímu rozvoji. Na katastru obce se nachází velké množství ložisek štěrkopísku. V obci je základní škola pro 1.-5. ročník a mateřská škola. Tyto školy navštěvují i děti z Hradišťka I. Uprostřed obce stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie z 50. let 18. století, který je v současné době za přispění církve, občanů a obce v rekonstrukci.

Hradišťko I. (místní část):  První písemná zmínka o vsi je z roku 1290. Poblíž dnešních Veltrub bylo předsunuté Hradiště, patřící plně pod správu Libice. Toto Hradiště, které se jmenovalo Licko (dnešní vyvýšenina poblíž části obce Hradišťko I.), patrně zaniklo při dobytí a zničení hlavního sídla Slavníkovců  - knížecí Libice.

Nyní zde žije celkem 336 obyvatel. V současné době probíhá v Hradišťku I. rozsáhlá výstavba rodinných domků na kraji obce poblíž jezera (písečáku), které slouží k rekreaci nejen pro místní, ale i kolínské občany. Obyvatelé mají opět po dlouhé době možnost kulturního vyžití v nově opravné „Obecní hospodě“.

www.obec-veltruby.cz