Pátek

Obec Pátek se nachází v Polabské nížině 3 km severovýchodně od lázeňského města Poděbrady a v současnosti v ní má svůj domov 577 obyvatel. Krajina katastru s výměrou 690 ha je svojí nad mořskou výškou 198 m přímo předurčena k cyklistickým projížďkám. Blátecká dolina neměla v dávnověku vodní odpad. To, že se rozprostírá na ne propustném opukovém, nebo jílovém podkladě, způsobovalo hromadění dešťových vod, stékajících sem z přilehlých vyvýšených míst na východě a severovýchodě. Kolem tohoto přirozeného močálovitého jezera se usadili lovci, z jejichž sídlišť se postupem času staly obce Pátek, Kouty, Úmyslovice, Senice a Okřínek.

První písemná zmínka o obci Pátek pochází z roku 1345. Zdejší kostel svatého Vavřince byl založen po roce 1350. Po zničení bleskem roku 1711 byl opraven a v roce 1717 osazen novými zvony. Kostelík mají místní tak rádi, že se v nedávné době složili na jeho opravu a vždy na Štědrý den se tu scházejí a společně  zpívají koledy.

Mezi další pamětihodnosti vesničky patří kaplička z roku 1868, pomník na počest páteckých a okříneckých občanů padlých v 1. světové válce a pamětní deska básníka B. Jandy-Cidlinského, umístěná na průčelí staré školy. K napájení rybníků byl koncem 15. století zřízen Sánský kanál, nyní Sánská strouha, se čtyřmi mlýny, z nichž dva stojí na území Pátku. Mlýn čp. 47 zvaný Lazarův stojí na pravém břehu strouhy. V přízemí této obdélné patrové stavby se nachází klenutá krupárna a šalanda pro mleče, v patře pak býval byt mlynáře. Zděná budova mlýnice byla postavena v roce 1820.

Pátek je rodištěm dvou vynikajících umělců, Bohuslava Jandy a Josefa Kamila Böhma. Bohuslav Janda se narodil 1. května 1831 a zemřel 25. září 1875. Vystudoval gymnázium a práva v Praze a záhy se začal věnovat literární a překladatelské činnosti. Překládal z polštiny, ruštiny i francouzštiny, psal básně, historické novely, které vycházely v Pražských novinách, Obrazech ze života či Zlatých klasech a přispíval do almanachu Máj.

Sochař Josef Kamil Böhm žil mezi  lety 1828 až 1862. Podle předlohy Josefa Fuhricha vytesal sochu sv. Václava, která je umístěna na prvním levém pilíři Karlova mostu. Vytvořil také sochu ležícího lva v městských sadech Na Poříčí před budovou Muzea v Praze, čtyři sochy v kapli na Sychrově, busty císaře Františka Josefa I. a kardinála Harracha, sochu krále Jana Lucemburského, sochu jezdecké skupiny krále Jana, sochu Rudolfa Habsburského a další.

V současnosti je Pátek členem Svazku obcí Cidlina a mikroregionu Poděbradské Polabí. Svým obyvatelům poskytuje mateřskou školu, obecní úřad, veřejnou knihovnu, požární zbrojnici, která ke 120. výročí založení hasičského spolku oblékla nový kabát a získala i modernější vnitřní vybavení, autobusové spojení s okolními městy, hřbitov, fotbalové hřiště, dětský koutek s klouzačkou a prolézačkami, obchody s potravinami i spotřebním zbožím, hospůdku na hřišti a hostinec na návsi.

Na území působí několik organizací  a  spolků. O seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou již 15 let pečuje Diakonie Českobratrské církve evangelické. O zraněná zvířátka se odborně stará  Záchranná stanice pro ohrožené handicapované živočichy, jež zde působí již od roku 1984. K dalším aktivně činným spolkům patří také Sbor dobrovolných hasičů, myslivci, rybáři a fotbalový klub.

Ze společenských akcí se zde pravidelně odehrává např. Den dětí, mikulášská nadílka, dětský karneval, vítání občánků, vánoční besídka, sraz velorexů či fotbalová utkání. Informace o aktuálním  dění se lidé mohou dočíst v pravidelně vycházejícím Páteckém plátku.

Při návštěvě této malebné polabské vesnice turisty jistě potěší žabí koncert rybníka Hliňák nebo prohlídka hydro elektrárny Nové Mlýny, ke které vede cesta kolem rybářské a myslivecké chaty na samém okraji vsi.

www.obecpatek.cz