Ovčáry

První písemný doklad o existenci obce Ovčáry je z roku 1273. Ovčáry patřily ke klášteru Strahovskému , v roce 1436 byly připojeny k panství Kolínskému, které bylo později spojeno s panstvím Poděbradským.

Největší rozmach obce nastal za správcovství rytíře Horského. Nejstarší zachovanou stavbou byl až do r. 1906 farní kostel sv. Jakuba Většího, který byl původně stavbou gotickou ze 13. století. V roce 1906 byl starý kostel zbořen
a na jeho místě byl v roce 1908 zásluhou nového patrona, houslového virtuoza Jana Kubelíka, postaven nový.  Při hradební zdi kostela se nachází hrobka Františka Xaveria Horského, který  zúrodnil zdejší kraj, založil vinice a jeho zásluhou  je, že okolí kolínské bylo nejpokrokovější krajinou v oblasti hospodářské. Za své zásluhy o zemědělství obdržel r. 1863 šlechtický titul, byl povýšen do dědičného rytířského stavu. V chatové oblasti Mlýnek byl až donedávna historický vodní mlýn. Další památnou budovou je místní škola, postavená r. 1780. I ta postupem doby doznala několika změn. Do této školy chodil v letech 1857 – 61 král českých básníků Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Frída. Za zmínku stojí dále křížek z roku 1868 a dvůr Františkov, vystavěný roku 1864 rytířem Horským, který později sloužil pro potřeby zemědělského družstva.

Obec Ovčáry se výrazně změnila díky výstavbě velké průmyslové zóny západně od Ovčár a dnes představuje moderní vesnici s řadou možností pro podnikání. Občané mají k dispozici kulturní místnost, Místní informační centrum s knihovnou,  základní a mateřskou školu, služby (pedikúru, dovážku obědů), prodejnu s potravinami, pohostinství,  autobusovou zastávku, hřbitov.

Společenský život utvářejí společenské akce, jako například Ovčárecké slavnosti v roce 2008 u příležitosti udělení znaku obci Ovčáry, dále Staročeské máje, vítání občánků, dětský den, velikonoční výstava, drakiáda,  tříkrálový pochod, vánoční koncert, různé přednášky, besedy, výlety a vycházky, fotbalová utkání či vánoční turnaj ve stolním tenise. Novou tradicí se stalo pořádání humanitární sbírky pro Diakonii Broumov.

Milovníci pohybových aktivit se mohou realizovat v FC Ovčáry s oddílem kopané, který se pravidelně zúčastňuje soutěží mládeže, dorostu a dospělých a v TJ Ovčáry, kde se zúčastňují nácviku na  slety a pořádají různé soutěže. Kromě velkého fotbalového hřiště, jež bývá využíváno i k různým sportovním a společenským akcím, je v obci k dispozici dětské hřiště včetně sociálního zázemí a tělocvična základní školy. Z nedalekého návrší Horka je nádherná vyhlídka do kraje, na východ na Železné Hory a na sever na Krkonoše.

www.ovcary-obec.cz