Dobšice

Obec,  rozdělená  řekou Cidlinou na části Libněves a Dobšice leží na okraji Polabské nížiny v nadmořské výšce 200 m. Na katastrálním území 667 ha je trvale hlášeno k pobytu 192 obyvatel. 

První zmínka o obci pochází z roku 1374. Pověst praví, že vesnice získala své jméno po svém prvním obyvateli Dobeši. Počátkem  15. století stávala v Dobšicích tvrz, kterou vlastnil Jan Kojata ze Zásady a od roku 1430 Jan z Hostic. Dodnes se  v těchto místech říká na Zámečku. V roce 1837 postavil velkoobchodník Herz na pozemcích chlumeckého velkostatku cukrovar. Dochovaly se fotografie tohoto díla, které zaměstnávalo mnoho  obyvatel z okolí. V roce 1894 podnik vyhořel, ale již roku 1895 byl znovu provoz obnoven. Ke zbourání cukrovaru došlo v roce 1933, protože zbankrotoval.

V katastru obce bylo v roce 1899 objeveno rozsáhlé keltské pohřebiště. Na podkladě těchto nálezů bylo v roce 2008 slavnostně otevřeno Muzeum Keltů.  Vzniklo na základě archeologického výzkumu prováděného v letech 1899 – 1927 zakladatelem Polabského muzea v Poděbradech Janem Hellichem. Na pohřebišti dlouhém téměř  300 m bylo nalezeno 27 hrobů, jejichž stáří se odhaduje na 4. a 3. stol. př. n. l. - tzv. doba laténská. Jsou zde vystaveny originály různých předmětů běžné denní potřeby, jako jsou náramky, nádoby, zbraně a jiné. Seznámíte se: světem žen, světem mužů, pohřebními zvyklostmi  a základními zemědělskými činnostmi. Součástí prohlídky je krátký výukový film s názvem: “ Ze života Keltské osady“. Expozice je určena nejen místním, ale zejména školám i ostatní široké veřejnosti. Muzeum se nachází v budově obecního úřadu a jeho součástí je i místní knihovna a kulturněturistické informační centrum.

Náves zdobí dva památníky. Starší pocházející z r. 1867 je pomník sv. Petra a Pavla (tzv.,,Boží muka“). V roce 2007 byl zrekonstruován a tvoří důstojný symbol na místní návsi. Mladší věnovala obec v r.1948 památce padlých občanů v první a druhé světové válce.

Dobšice se mohou pochlubit i několika významnými rodáky. Dne 13. Dubna 1840 se zde narodil  pěvec Josef Navrátil-Ratili,  vynikající český tenorista, který působil v Národním divadle a později založil Národní operu v Gruzii. Jeho rodný dům čp. 16 byl opraven a je ve vlastnictví obce. Dalšími rodáky jsou automobiloví závodníci Jiří a Zdeněk Pohlové. Zdeněk jezdil ve třicátých letech na bugatce a vyhrál závod Zlatá přilba. Ze současnosti je známý cyklokrosový závodník Václav Ježek. Nyní je reprezentantem ČR a žije v Mladé Boleslavi.

V obci prosperuje hostinec zvaný Dobšický šenk, který byl vybudován v roce 1979. Jeho kulturní sál má kapacitu 150 míst a je využíván k pořádání různých kulturních akcí.

V obci působí občanské sdružení Dobšané, které sdružuje nejen místně působící organizace, ale  i různé spolky z okolních obcí.  Mezi místní patří zejména Dobrovolní hasiči, Přátelé dobré zábavy, břišní tanečnice – Dobšické Venuše, Klub zoufalých turistů a hudební skupina Cidlinka.  Díky těmto spolkům lze v obci realizovat různé projekty, na které o.s. Dobšané získává granty. Podílejí se i na pořádání karnevalů, posvícení, silvestra, a zejména na organizaci poutě, která je vždy pojata jako keltské slavnosti, sraz rodáků a sraz  Dobšic z celé ČR. 

V obci je vybudováno cykloturistické odpočívadlo s naučnými tabulemi o okolních přírodních zajímavostech – vrch Oškobrh a Žehuňský rybník.

Další zajímavostí se stane právě budované dětské hřiště a skanzen ve stylu keltského oppida. Dvě hřiště, upravené na kopanou a tenis, se v současnosti využívají pouze rekreačně.
Pěkné životní prostředí umocňuje zeleň, vysázená po celé vsi a řeka Cidlina, která zde tvoří několik slepých ramen s pěknými meandry. Okolí řeky je bohaté na různé druhy rostlin a živočichů. Dobšice jsou vstupní branou k chráněnému území Natura 2000 – Žehuňský rybník.

www.obcecr.cz/dobsice