Opolany

Obec leží na březích řeky Cidliny v nadmořské výšce 195 m n.m. pod kopcem Oškobrh (285 m n.m.). Obec se skládá ze čtyř částí: Opolany, Kanín, Opolánky a Oškobrh. K 1.1.2008 měla obec celkem 838 obyvatel. Z toho Opolany 428, Kanín 187, Opolánky 162, Oškobrh 61. Průměrný věk občanů je 43 let.

Nejnižší nadmořská výška je v Kaníně 190m n.m. a nejvyšší nad obcí Oškobrh 250 m n.m. Vrchol kopce Oškobrh o nadmořské výšce 285m n.m. leží v katastru obce Odřepsy. V okolí obce jsou smíšené a borové lesy. Katastrální území má výměru 1226 ha a leží v povodí řeky Cidliny a částečně Mrliny. Území protíná na dvou místech železniční trať Nymburk – Kolín a Velký Osek – Hradec Králové. Přes katastrální území Kanín byla v roce 2006 dokončena stavba dálnice D11 do Hradce Králové, dostavěná část byla předána k užívání 20.12.2006.

První zmínka o obci se datuje u letopočtu 1228. Zápis zní: „… v majetku kláštera sv. Jiří na hradě pražském nalézají se také obce: Libice, Kanín, Opolely (dnes Opolany), Osek a Oldříš“. V držení kláštera byly tyto vsi až do roku 1420. Po válce husitské r. 1437 zastavil císař Zikmund tyto obce králi Jiřímu z Poděbrad a tak byly připojeny k panství poděbradskému.

V roce 1487 byly obce Kanín, Opolany a Sány z důvodů přesně neznámých postoupeny panství kolínskému, u kteréhož potom zůstaly až do dob novějších.

Dominantu Opolan tvoří opravený evangelický kostel postavený v roce 1893. V obci je rovněž evangelický hřbitov založený v roce 1899, který byl pro jednotnou úpravu hrobů prohlášený v roce 1989 za národní kulturní památku.

V současné době má obec schválený územní plán, podle kterého jsou v obci vymezena místa pro novou výstavbu rodinných domků. Současně se upravuje dokumentace pro vybudování kanalizace a zpracovává se dokumentace pro vodovod, který je potřeba hlavně v části Oškobrh a Opolánky. Dopravní spojení je autobusem z Poděbrad směr Žehuň, z Kolína směr Opolany a vlakem do zastávky v Opolánkách (zastávka se jmenuje Sány) na trati Velký Osek – Hradec Králové.

Z turistického hlediska jsou naše obce zajímavé také možností provozování cykloturistiky vzhledem k poměrně kvalitním asfaltovým komunikacím. V loňském roce byla vybudována část cyklostezek, které vedou katastrem našich obcí. Krajem protéká řeka Cidlina a v nejbližším okolí našich obcí se nacházejí „houbařské“ smíšené a borové lesy.

www.opolany.cz